Відповідно до пунктів 5-2 розділу Х Закону України «Про повну загальну середню освіту», обласним радам (з урахуванням пропозицій міських, сільських, селищних рад) до 01 вересня 2024 року необхідно затвердити перспективну мережу ліцеїв, які з 2027 року забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти, гарантуватимуть кожному учневі право на вибір профілю навчання та відповідатимуть усім вимогам законодавства до безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього простору.
Для започаткування та проведення освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу освіти вимогам, що визначені Законом України «Про повну загальну середню освіту», положенням про ліцей та ліцензійними умовами, у тому числі щодо:
функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання учнів);
функціонування ліцею як окремої юридичної особи, відокремленої від початкової школи та гімназії, крім випадків, визначених цим Законом;
забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти відповідно до профілів навчання з навчальним навантаженням та з можливістю обрання учнями навчальних предметів (інтегрованих курсів, інших освітніх компонентів) в обсягах, що визначаються законодавством;
створення безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища відповідно до вимог законодавства;
підвезення (у разі потреби) учнів і педагогічних працівників до закладу освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному напрямку до місця проживання (за потреби) на відстань, що визначається законодавством;
забезпечення проживання учнів у пансіонах у разі, якщо час їхнього доїзду до ліцею буде більше норми, визначеної законодавством;
забезпечення учасникам освітнього процесу вільного і безоплатного бездротового доступу до мережі Інтернет з характеристиками, що відповідають вимогам законодавства, у приміщеннях закладу освіти, у тому числі у пансіоні;
забезпечення здобувачів освіти харчуванням у порядку та відповідно до вимог, визначених Кабінетом Міністрів України;
відповідності іншим вимогам, визначеним законодавством.
Таким чином, кожна громада повинна переглянути мережу закладів загальної середньої освіти та затвердити перспективну мережу ліцеїв. Окремо додамо, що у випадку невідповідності типу закладу вимогам законодавства місцеві ради можуть прийняти рішення про функціонування таких закладів виключно за умов фінансування з місцевого бюджету. Передусім це стосується закладів, що забезпечуватимуть здобуття профільної середньої освіти з 2027 року.

Від Адмін