Безпека в закладах освіти

 


Інструктажі з техніки безпеки на літніх канікулах 2021 Рекомендації МОН.
Презентація БЕЗКОШТОВНО НУШ

 

КЕРІВНИКУ ПРО ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Нормативно-правова база з питань цивільного захисту

Кодекс цивільного захисту України

Положення про єдину державну систему цивільного захисту

Положення про функціональну підсистему Міністерства освіти і науки України єдиної державної системи цивільного захисту

Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях

Про правовий режим надзвичайного стану

Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Типове положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій

Організація роботи з цивільного захисту

Комісії цивільного захисту в закладі:

На практичну реалізацію всіх завдань створюють комісії, покликані допомогти керівникові розв’язувати питання захисту закладу освіти від природних, неприродних та інших катаклізмів. Отже, на забезпечення ЦЗ спрямована діяльність двох комісій: з питань надзвичайних ситуацій та з питань евакуації. Якщо досі ці комісії не утворені, то їх необхідно створити — це обов’язкові вимоги законодавчих норм.

Плани:

План дій органів управління, сил і структурних підрозділів навчального закладу в режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзвичайного стану

План реагування навчального закладу на загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Календарний план основних заходів з цивільного захисту навчального закладу

План евакуації учасників освітнього процесу

Накази:

Про організацію і ведення цивільного захисту

Про початок навчального року в системі цивільного захисту закладу освіти

Про створення комісії з надзвичайних ситуацій

Положення про комісію з надзвичайних ситуацій

Про створення навчальних груп та призначення їх керівників

Про підсумки роботи з цивільного захисту за рік та завдання на наступний рік

Інструкції:

Інструкція про заходи пожежної безпеки в закладі освіти

Інструкція щодо виконання вимог цивільного захисту в закладі освіти

Інструкції щодо дій працівників закладу освіти в разі виникнення надзвичайної ситуації

Інструкція щодо дій у надзвичайних ситуаціях

Списки та переліки:

Список керівного складу цивільного захисту закладу освіти

Список начальницького та особового складу формувань цивільного захисту

Перелік потенційно небезпечних об’єктів, розташованих у районі дислокації закладу освіти

Перелік майна та обладнання формувань цивільного захисту

Розклад занять з цивільного захисту

Журнал підготовки особового складу формувань цивільного захисту закладу освіти

Журнал підготовки працівників закладу освіти, які не входять до складу формувань цивільного захисту

Дії в надзвичайних ситуаціях

Накази (проєкти):

Про дії в разі виникнення пожежі біля будівлі

Про дії в разі виникнення пожежі в будівлі

Про дії в разі загрози снігової бурі, смерчу, повені за можливості відпущення дітей додому

Про дії в разі загрози снігової бурі, смерчу, повені за неможливості відпущення дітей додому

Про дії в разі одержання підозрілої кореспонденції

Про дії в разі забруднення ртуттю

Про дії за перших поштовхів землетрусу

Про дії за землетрусу, якщо евакуація неможлива

Про дії в разі загрози ураження радіаційними та хімічними речовинами

Про дії в разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з інфекційним захворюванням людей

Про дії за одержання анонімного дзвінка

Інформаційний стенд:

Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій

Обов’язки дорослого населення щодо захисту дітей у надзвичайних ситуаціях

Схема «Причини виникнення та наслідки надзвичайних ситуацій»

Проведення іммобілізації дитини за різних видів переломів

Правила надання першої домедичної допомоги при потраплянні стороннього предмета в дихальні шляхи

Правила надання першої домедичної допомоги при потраплянні стороннього предмета в око

Правила надання першої домедичної допомоги за локальних судом у дитини

Правила надання першої домедичної допомоги при забиттях

Правила надання першої домедичної допомоги при кровотечі

Загальні правила надання першої домедичної допомоги при отруєннях

 Правила надання першої домедичної допомоги при пораненнях

Перша домедична допомога в разі задухи

Профілактика дитячого травматизму

Рекомендації щодо дій населення у разі загрози та виникнення вибуху

Рекомендації щодо дій населення у разі здійснення терористичного акту

День цивільного захисту

Наказ про підготовку та проведення «Дня цивільного захисту»

План підготовки «Дня цивільного захисту»

План проведення «Дня цивільного захисту»

Наказ про підсумки проведення «Дня цивільного захисту»

Тематика уроків, практичних занять, вікторин для учнів 1–11-х класів

Орієнтовний звіт про проведення «Дня цивільного захисту»

Наказ про підсумки проведення «Дня цивільного захисту»


ОХОРОНА ПРАЦІ

Нормативні документи

Закон України «Про охорону праці»

Кодекс законів про працю

Кодекс цивільного захисту України

Закон України «Про колективні договори і угоди»

ДСанПіН 5.5.2.008-01 «Улаштування та утримання закладів освіти»

ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів»

ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної»

Типове положення про службу з ОП

Типове положення про комісію з питань ОП

Типове положення про порядок організації навчання та перевірки знань з ОП

Типове положення про діяльність уповноважених осіб з питань ОП

Положення про організацію роботи з ОП у закладах освіти

Положення про порядок організації навчання та перевірки знань з ОП у закладах освіти

Положення про порядок розробки та затвердження інструкцій з ОП

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Щодо організації проведення обов’язкових медичних оглядів

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Перелік професій, працівники яких підлягають обов’язковим медичним оглядам

Положення про навчальний кабінет

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

Положення про кабінет природничо-математичних дисциплін

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики

Правила безпеки під час проведення навчання з біології

Правила безпеки під час проведення навчання в кабінетах фізики та хімії

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури

Порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів

Правила безпеки під час занять у навчальних майстернях

Правила безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів 10-12 класів

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

Інструкція щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнями

 Організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальних закладах


БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Основні правила поведінки

Правила безпеки на залізниці

Основні правила безпечної поведінки з вогнем

Основні правила поведінки при користуванні предметами побутової хімії

Основні правила користування електроприладами

Основні правила безпечного поводження з газом

Основні правила поведінки на воді, біля водоймищ

Основні правила поведінки при зустрічі з тваринами

Основні правила поведінки під час подорожі до лісу

Основні правила поведінки під час збору грибів

Основні правила поведінки під час грози, сильного вітру, шквалів