Вебсайт закладу освіти – що необхідно знати

Рекомендації з оприлюднення інформації на вебсайті закладу освіти

Пропонуємо вашій увазі витяг з методичних рекомендацій, розроблених Державною службою якості освіти України “Внутрішня система забезпечення якості освіти: Абетка для директора. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти” за 2019 рік.

Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах Інформування закладом освіти учасників освітнього процесу та громади про свою діяльність є критично значущою складовою управлінського процесу.
Без оперативного та повного інформування неможливо створити та підтримувати довіру до роботи закладу, що є обов’язковою умовою для ефективної освітньої діяльності. Саме тому керівництво має організовувати діяльність закладу освіти на умовах інформаційної відкритості та комунікації з учасниками освітнього процесу і громадою.
Інформаційна відкритість забезпечується наявністю у закладі освіти майданчиків для інформування учасників освітнього процесу:
повідомлення на сайті закладу (засновника), інших загальнодоступних електронних ресурсах, на дошках оголошень, публікація інформаційних листів, шкільної преси тощо.

Обов’язкова до оприлюднення інформація

Найважливішим компонентом цієї роботи є безумовне виконання вимог статті 30 Закону України «Про освіту», яка визначає, що саме заклад має оприлюднювати в обов’язковому порядку.
Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:
– статут; ліцензії на провадження освітньої діяльності;
– освітні програми, що реалізуються в закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені ними;
– річний звіт про діяльність закладу;
– правила прийому до закладу;

– правила поведінки здобувачів освіти;
– структура та органи управління;
– кадровий склад закладу;
– територія обслуговування, закріплена за закладом
освіти його засновником;
– ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі;
– наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на
їх заміщення (у разі його проведення);
– матеріально-технічне забезпечення закладу;
– розмір плати за навчання;

– перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
– мова (мови) освітнього процесу;
– результати моніторингу якості освіти;

– умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
– план заходів, спрямованих
на запобігання та протидію булінгу;
– порядок подання та
розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу;
– порядок реагування на доведені випадки
булінгу та відповідальність осіб, причетних до нього;
– інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства;
– кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством (для закладів, що отримують публічні кошти, та їх засновники).

Вказана інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять
робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом (частини 2-4 статті 30 Закону України «Про освіту»).

Під час оприлюднення обов’язкової інформації треба забезпечити її повноту та достовірність.
Досить часто фінансовий звіт закладу виявляється неповним: вказано товари, які придбала школа, але не вказані дати придбання, кількість, ціна, загальна сума закупівлі. Таке «інформування» нічого, окрім роздратування та зростання недовіри, не дає. Не вимагається, але бажано також повідомляти, де саме і з якою метою використовуються в освітньому процесі ці товари.
Потрібно дуже чітко розуміти, що розміщення будь-якої інформації само по собі не є виконанням вимог Закону «Про освіту». Виконанням є розміщення повної і достовірної інформації із посиланням на джерела.